Telenor Telecom Solutions AS – Tiscali AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bredbånd til sluttbrukere i privatmarkedet (basert på xDSL, radio, fiber og kabel-TV) og til bedrifter, samt oppringt internett (ISDN og analog) til private og bedrifter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Telenor Telecom Solutions AS (org.nr. 976 967 631), kjøp av samtlige aksjer i Tiscali AS (org.nr. 980 616 088).Meldt til Konkurransetilsynet