Telenor Telehuset AS – KP Teknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Spesialbutikk innen mobiltelefoni, data og telefonsentraler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Telenor Telehuset AS (org. nr. 966774908) erverver samtlige aksjer i KP Teknikk AS (org. nr. 943955549)