Teleste Corporation – Flomatik AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bredbånd-kabelnettverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Teleste Corporation (finsk org.nr. 1102267-8), kjøp av alle resterende aksjer, ut over 5 prosent som Teleste eier fra før, i Flomatik AS (org.nr. 936 665 284).Meldt til Konkurransetilsynet