Telia Company AB – Get AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektronisk kommunikasjon, digital-TV, bredbånd

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.08.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Telia Company AB (org.nr. Sverige 556103-4249) erverver 100% av aksjene i Get AS (org.nr. 919394056)