Telia Norge AS – Innmat i NextGenTel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobiltelefoni og mobilt bredbånd

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Telia Norge AS (org.nr. 981 929 055) overtar kundeporteføljen innenfor mobiltelefoni (B2C) og mobilt bredbånd fra NextGenTel AS (org.nr. 981 649 141)