TeliaSonera AB – Comhouse AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distributør av mobiltelefoner og abonnement

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TeliaSonera AB (org. nr. 556103-4249, Sverige) kjøper resterende aksjer i Comhouse AS (org. nr. 988755656) og erverver enekontroll