TeliaSonera AB og MTU Gruppen AS – Comhouse AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: mobiltelefoni, detaljsalg av mobil og mobilabonnement hos forhandlere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TeliaSonera AB (svensk org.nr. 556103-4249) og MTU Gruppen AS (org.nr. 951 656 291), kjøp av henholdsvis 33,4 og 66,4 prosent av aksjene i Comhouse AS (org.nr. 988 755 656).Meldt til Konkurransetilsynet