TeliaSonera AB – Vollvik Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sluttbrukermarkedet for mobiltelefoni, grossistmarkedet for tilgang til og originering i offentlige mobilkommunikasjonsnett og grossistmarkedet for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TeliaSonera AB (svensk org.nr. 556103-4249), kjøp av 90,78 prosent av aksjene i Vollvik Gruppen AS (org.nr. 980 107 760).Meldt til Konkurransetilsynet