Teller AS – DnB Nor Bank ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innløsning av internasjonale betalingskort i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Teller AS (org.nr. 920 865 348), oppkjøp av DnB Nor Bank ASAs (org.nr. 984 851 006) virksomhetsområde for innløsning av American Express i Norge, samt nasjonal lisensavtale med American Express.Meldt til Konkurransetilsynet