Tenaris Investments (NL) B.V – Bredero Shaw International B.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Overflatebehandling av metaller

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.09.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Tenaris Investments (NL) B.V (Nederland ) erverver 100 % av aksjene i Bredero Shaw International B.V. (Nederland)