Terminalen A/S – Motorpool Handel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.08.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Terminalen A/S (org.nr. 16600806, Danmark) erverver 51% av aksjene i Motorpool Handel AS (org.nr. 947249967)