Terra-Gruppen AS og Postbanken Eiendomsmegling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Terra-Gruppen AS (org.nr. 979 319 568) og Postbanken Eiendomsmegling AS (org.nr. 979 412 088).Meldt til Konkurransetilsynet