Terra Gruppen AS – Orion Securities AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Investeringstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.02.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Terra Gruppen AS (org. nr. 979319568) erverver 100 % av aksjene i Orion Securities AS (org. nr. 980874907)