Tertnes Holding AS – Vitek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rehabelitering, åpning, rengjøring, søk og videoinspeksjon av rør og rørsystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tertnes Holding AS (org. nr. 979514131) erverver kontroll i  Vitek AS (org. nr. 833354922)