Tess AS – Nemek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for borerigger for boring til vannforsyning, varmepumper, sprengning og fundamentering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tess AS (org.nr. 936 843 107), kjøp av 69 prosent av aksjene i Nemek AS (org.nr. 964 255 121).Meldt til Konkurransetilsynet