Tess Øst AS – Hydraulikkteknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Slanger, arbeidsklær, verktøy. Hydrauliske komponenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.04.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tess Øst AS (org.nr. 917015228) kjøper aksjer i Hydraulikkteknikk AS (org.nr. 986261915)