Tess Øst AS – Norling Maskinforretning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for mekanisk forbruksmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tess Øst AS (org.nr. 917 015 228), kjøp av samtlige aksjer i Norling Maskinforretning AS (org.nr. 960 803 159).Meldt til Konkurransetilsynet