Tess Skagerak as – Tess Grenland as

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tess Skagerak as (org. nr. 940075750) fusjonerer med Tess Grenland as (org. nr. 929024796)