TGS ASA – Magseis Fairfield ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Seismikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.08.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

TGS ASA (org.nr. 976695372) erverver enekontroll over Magseis Fairfield ASA (org.nr. 994547852)