TGS Newco AS – PGS ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Seismikk- og reservoartjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.01.2024

Status ikon Status: Under behandling

TGS Newco AS (org.nr. 931 752 200) erverver samtlige aksjer i PGS ASA (org.nr. 916 235 291)