The North Alliance Norge AS – Proletar AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Digitalbyrå (Datadrevet markedsføring)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

The North Alliance Norge AS (org.nr. 912 829 456) erverver 100 % av aksjene i Proletar AS (org.nr. 918 618 740)