The Stanley Works – Facom SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for håndverktøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

The Stanley Works (org.nr. 06-0548860, USA), oppkjøp av Facom SA (org.nr. 328630645, Frankrike).Meldt til Konkurransetilsynet