Thomée Industrier AB – Isaksson Gruppen AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av beslag og hageredskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Thomée Industrier AB (svensk org.nr. 556515-3748), kjøp av samtlige aksjer i Isaksson Gruppen AB (svensk org.nr. 556199-2149).Meldt til Konkurransetilsynet