Thon Hotels AS – Rainbow Hotel Moldefjord AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: hotellmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Thon Hotels AS (org.nr. 987 753 579), oppkjøp av Rainbow Hotel Moldefjord AS (org.nr. 886 596 782).Meldt til Konkurransetilsynet