Thor Bidco AS – TeleComputing AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.01.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Thor Bidco AS (org.nr. 915423078) erverver 100% av aksjene i TeleComputing AS (org.nr. 977249287)