Thor Norway Holdco AS – UPC Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for kabel-TV, bredbåndsinternett og fasttelefoni

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Thor Norway Holdco AS (org.nr. 988 663 921), oppkjøp av UPC Norge AS (org.nr. 919 394 056).Meldt til Konkurransetilsynet