Thrane & Thrane AS – Eurocom Industries A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: mobilt og maritimt kommunikasjonsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Thrane & Thrane A/S (dansk CVR-nr. 65-72-46-18), oppkjøp av Eurocom Industries A/S (dansk CVR-nr. 20-88-96-16).Meldt til Konkurransetilsynet