Thrane & Thrane A/S – Nera SatCom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: radio- og satellittkommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Thrane & Thrane A/S (dansk CVR-nr. 65-72-46-18), oppkjøp av Nera SatCom AS (org.nr. 979 582 293). Meldt til Konkurransetilsynet