Tidsam AB – Svenska Interpress AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av lesestoff

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Tidsam AB (Sverige) erverver 100% av aksjene i Svenska Interpress AB (Sverige)