Tieto Norway AS – Lyse Link AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.09.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Tieto Norway AS (org.nr. 821 530 792) overtar det vesentlige av virksomheten til Lyse Link AS (org.nr. 997 516 222)