Tieto Oyj – Evry ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.09.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Inngrep

Tieto Oyj (org.nr. 0101138-5 Finland) fusjonerer med Evry ASA (org.nr. 934 382 404)