TietoEnator AS – Respons AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT- løsninger for offentlige virksomheter samt konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TietoEnator AS (org.nr. 821 530 792), oppkjøp av Respons AS (org.nr. 981 656 652).Meldt til Konkurransetilsynet