TietoEnator AS – Telenor Business Consulting

Berørte markeder ikon Berørte markeder: telecom- og generelle konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TietoEnator AS (org.nr. 821 530 792), oppkjøp av Telenor Business Consulting.Meldt til Konkurransetilsynet