Time Dør & Vindu AS – Rollform AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og montering av fasader i glass og aluminium, samt produksjon av stålprodukter til bygningsmessige formål

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Time Dør & Vindu AS (org.nr. 956 855 829), oppkjøp av Rollform AS (org.nr. 968 589 164).Meldt til Konkurransetilsynet