Tine SA – Felleskjøpet Agri SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Landbruk, husdyrhold, melkeproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Tine SA (og.nr. 947942638) og Felleskjøpet Agri SA (org.nr. 911608103) vil etablere et nytt selskap under felles kontroll, ved at Tine skiller ut sin virksomhet Tine Bedriftsstyring. Tine vil eie 60 % og Felleskjøpet Agri 40 % av det nye selskapet