Tjeld Holding AS – MNE Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Investering i, og utvikling av fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tjeld Holding AS (org.nr. 943072140) oppkjøp av samtlige aksjer i  MNE Holding AS (org.nr. 989037684) og 50 % av aksjene i MNE Prosjekt AS (org. nr. 987493585)