Toma AS – Eva Nilsen Renhold AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Renhold

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Toma AS (Org.nr.984684037) kjøper Eva Nilsen Renhold AS (Org.nr. 975871762)