Toma Holding AS – Albatross AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: forpleinings- og cateringtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Toma Holding AS (org.nr. 984 028 474), oppkjøp av Albatross AS (org.nr. 885 034 292).Meldt til Konkurransetilsynet