TomaGruppen AS – Neas AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Facility services (Renhold, kantine, drift- og kontorservice). Teknisk eiendomsdrift. 

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.04.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

TomaGruppen AS (org.nr. 984028474) erverver Neas AS (org.nr. 965340343)