Tombre Fiskeanlegg AS – Fjord Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppdrett av laks og ørret

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tombre Fiskeanlegg AS (org. nr. 941541240) kjøper Fjord Drift AS (org. nr. 871596832)