Tommen Gram Folie AS – Munksjø Inpak AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av plast og papirprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tommen Gram Folie AS (org. nr. 977051371) erverver deler av virksomheten i Munksjø Inpak AS (org. nr. 950511346)