Tomra Systems ASA – Orwak Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: systemer for sortering, komprimering og gjenvinning av diverse produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tomra Systems ASA (org.nr. 927 124 238), kjøp av samtlige aksjer i Orwak Group AB (svensk foretaksnr. 556573-1436).Meldt til Konkurransetilsynet