Tomra Systems ASA – TiTechVisionsort AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De berørte markeder oppgis å være systemer for retur av pantebelagt drikkevareemballasje og gjennkjennings- og sorteringsenheter som inngår i anlegg for gjenvinning av materialer fra søppel eller kildesortert avfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tomra Systems ASA (org.nr. 927 124 238), kjøp av samtlige aksjer i TiTechVisionsort AS (org.nr. 982 722 039).Meldt til Konkurransetilsynet