TOOLS AS – Astrup Industrivarer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av maskiner og utstyr til industri, håndverkere, offentlige virksomheter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.11.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

TOOLS AS (org.nr. 980 341 097) erverver samtlige aksjer i Astrup Industrivarer AS (org.nr. 815 914 392)