Top-Toy Norge AS – Edwis Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Spill og leker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Top-Toy Norge AS (org.nr. 991492704), oppkjøp av Edwis Gruppen AS (org.nr. 964425310)