Tore Ruud Holding AS – Stene R AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av klær

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tore Ruud Holding AS (org.nr. 989 018 221), oppkjøp av Stene R AS (org.nr. 836 842 782).Meldt til Konkurransetilsynet