Torghatten AS – FosenNamsos Sjø AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ferjesamband

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Torghatten AS (org.nr. 916 819 927) erverver 33,34 % av aksjene og overtar enekontroll over FosenNamsos Sjø AS (org. nr. 992 620 447)