Torris Products LTD AS – Marine Harvest Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: oppdrett og salg av laks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Torris Products LTD AS (org.nr. 935 273 781), oppkjøp av Marine Harvest Norway AS’ (org.nr. 959 352 887) oppdrettsvirksomhet på Bolga (tidligere drevet av Marine Harvest Bolga AS, som nå er innfusjonert i Marine Harvest Norway AS).Meldt til Konkurransetilsynet