Toyota Hell Bil AS – Bilsenteret Tynset AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljhandel med motorvogner 

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Toyota Hell Bil AS (org. nr. 980648915) erverver 100 % av aksjene i Bilsenteret Tynset AS (org. nr. 946481122)