Toyota Nordvik AS – Toyota Namsos AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av Toyota

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Toyota Nordvik AS (org. nr. 946549776) kjøper Toyota Namsos AS (org. nr. 993383619)